საზოგადოება

შობადობა, სიკვდილიანობა, განქორწინება _ როგორია დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში?

აქსტატის მონაცემებით, 2009 წლის შემდეგ ბავშვების დაბადების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2016 წელს დაფიქსირდა. გასულ წელს საქართველოში მხოლო 56569 ბავშვი დაიბადა.

1990 წლის შემდეგ გარდაცვალების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2016 წელს დაფიქსირდა 50771 ადამიანი.

ბუნებრივი მატების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2000 წელს დაფიქსირებულა, მხოლოდ 1390, გასულ წელს კი ბუნებრივი მატების მაჩვენებელი 5798 ადამიანია.

ქორწინების ყველაზე მაღალი რიცხვი დაფიქსირდა 1990 წელს 36812, 2010 წელს- 34675 და 2013 წელს 34693.

1990 წლიდან განქორწინების ყველაზე დაბალი რიცხვი 2000 წელს არის დაფიქსირებული, 1854, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კი ბოლო სამი წელი ფიქსირდება 2014წ-9 119, 2015წ- 9 112, და 2016 წ- 9 539 განქორწინება.

woocommerce hosting

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close