ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი:

_ NDI-ის კვლევა: სასამართლოს საქმიანობას 45% ცუდად აფასებს.

ამ კვლევიდან ჩანს, რომ ასეთი ცუდი შეფასება სასამართლოს საქმიანობას 2012 წლის ივნისიდან დღემდე არასდროს არ ჰქონია.

კომენტარები