საზოგადოება

,,ვერ… ვერ… ვერ მოიფიქრეს…”

,,ვ ე რ!(
ვერ მ ო ი ფ ი ქ რ ე ს – მართვის ცენტრის შექმნა;
ვერ შ ე ა ფ ა ს ე ს – მდგომარეობა;
ვერ შ ე ა ფ ა ს ე ს – რისკები, (ხანძარი ჩამქრალი ეგონათ);
ვერ მ ო ა ხ ე რ ხ ე ს – მეხანძრეთა თავმოყრა;
ვერ უ ზ რ უ ნ ვ ე ლ ყ ვ ე ს – მეხანძრეთა სპეც.აღჭურვა;
ვერ უ ზ რ უ ნ ვ ე ლ ყ ვ ე ს – სპეციალური ტექნიკის თავმოყრა;
ვერ მ ო ი ფ ი ქ რ ე ს – დახმარების თხოვნა;
ვერ დ ა ი ნ ტ ე რ ე ს დ ნ ე ნ – ამინდის პროგნოზით;
ვერ დ ა ა დ გ ი ნ ე ს – მოსალოდნელი ქარი;
ვერ უ ზ რ უ ნ ვ ე ლ ყ ვ ე ს – პოსტები ხანძრის ხაზთან;
ვერ დ ა ა მ უ შ ა ვ ე ს – წლით და მიწით ხანძრის კერები;
ვერ გ ა კ ვ ე თ ე ს – გზები ხანძრის კერებთან;
ვერ გ ა კ ვ ე თ ე ს – ხანძარსაწინააღმდეგი მიწის თხრილები;
ვერ გ ა კ ა ფ ე ს – ხანძრის კერებთან ახლოს მდებარე ხეები;
ვერ მ ო ა ხ ე რ ხ ე ს – ტყეზე ,,მაღლივი” ხანძრის გადასვლის ხელის შეშლა, რითაც;
ა) – საფრთხე შეუქმნეს: მეხანძრეთა, მაშველთა, მოხალისეთა, ადგილობრივ მცხოვრებლებთა და დამსვენებელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას;
დ) – საფრთხე შეუქმნეს საქართველოს ეროვნულ პარკს და დაცულ ბუნებას,” _ აცხადებს ყოფილი სამართალდამცავი ზაზა ჭაია.

ვერ… ვერ… ვერ მოიფიქრეს და ამასობაში, ქვეყანაც განადგურდა… მოისპო წაკლოტი, რომელიც ყველას ხიბლავდა.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close