საზოგადოება

წმინდანად შერაცხული ქეთევან დედოფლის ნეშტის ნაწილები საქართველოს 6 თვით დაუბრუნდება

   საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული ქეთევან დედოფლის ნეშტის ნაწილები საქართველოს 6 თვით დაუბრუნდება.

მათი ცნობით, აღნიშნული შეთანხმება ინდოეთსა და საქართველოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღწეული.

„საქართველოს საპატრიარქოს ჩართულობით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უზრუნველყოფენ საქართველოს რეგიონებში ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ტრანსპორტირებას, გამოფენების მოწყობას და საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას, სადაც განხილული იქნება ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებული მემკვიდრეობის კვლევისა და კონსერვაციის საკითხები..

მათი ცნობით, აღნიშნული შეთანხმება ინდოეთსა და საქართველოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღწეული.

„საქართველოს საპატრიარქოს ჩართულობით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უზრუნველყოფენ საქართველოს რეგიონებში ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ტრანსპორტირებას, გამოფენების მოწყობას და საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას, სადაც განხილული იქნება ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებული მემკვიდრეობის კვლევისა და კონსერვაციის საკითხები.

მათი ცნობით, აღნიშნული შეთანხმება ინდოეთსა და საქართველოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღწეული.

„საქართველოს საპატრიარქოს ჩართულობით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უზრუნველყოფენ საქართველოს რეგიონებში ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ტრანსპორტირებას, გამოფენების მოწყობას და საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას, სადაც განხილული იქნება ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებული მემკვიდრეობის კვლევისა და კონსერვაციის საკითხები..

მათი ცნობით, აღნიშნული შეთანხმება ინდოეთსა და საქართველოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღწეული.

„საქართველოს საპატრიარქოს ჩართულობით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები უზრუნველყოფენ საქართველოს რეგიონებში ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების ტრანსპორტირებას, გამოფენების მოწყობას და საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას, სადაც განხილული იქნება ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებული მემკვიდრეობის კვლევისა და კონსერვაციის საკითხები.

წყარო

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close