საზოგადოება

დავით ასათიანის საქმიანობის ისტორიული შედეგი – ადვოკატის შესახებ ჩანაწერი კონსტიტუციაში

საკონსტიტუციო გარანტია, როგორც ადვოკატის პროფესიის განვითარების ისტორიული მოვლენა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აღმასრულებელი საბჭოს წევრის, საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივნის, დავით ასათიანის წარმომადგენლობით თავიდანვე აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში.

დავით ასათიანის მრავალი მიმართვისა და მის მიერ მოპოვებული საერთაშორისო მხარდაჭერის შედეგად, საქართველოს პარლამენტმა უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოუცხადა ადვოკატთა ასოციაციას და ხმათა უმრავლესობით მიიღო 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ახალი რედაქცია:
„დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას აქვს უფლება სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით, აგრეთვე კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში- წარმომადგენლის მეშვეობით. ადვოკატის უფლებების შეუფერხებელი განხორციელება და ადვოკატთა თვითორგანიზების უფლება გარანტირებულია კანონით.“

დავით ასათიანის მიერ წარდგენილი ინიციატივები და კორესპონდენცია იხ. სრულად ფოტო-სურათების სახით:

.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close