მარიკა არევაძე, ადვოკატი:

_ იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა გამოაცხადებს მიმდინარე წელს სასწავლო აკადემიურ წლად, მე პირადად ვიწყებ აქციას მთავრობის კანცელარიასთან. ვიცი, რომ ბევრი იქნებით შემოერთების მსურველი, მაგრამ იცოდეთ, რომ ამას ვერ შეძლევთ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში !!!

ამიტომ, პირველ ეტაპზე, ხვალ მივწერ ყველა სტრუქტურას, რომ ეს არ გააკრთონ, სავარაუდოდ შევქმნი პეტიციასაც და თუ შედეგი არ იქნება მე დავიწყებ !!!

კომენტარები