ირაკლი ყანდაშვილი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი:

კომენტარები