სოციალურ ქსელში გასული საუკუნის პრესიდან ამონარიდი ვრცელდება, რომელიც თანამედროვე საქართველოს პრობლემას აბსოულუტურად ესადაგება.

კონკრეტულად საუბარია ტყის ჩეხვაზე, უფრო ზუსტად კი საახალწლოდ განადგურებულ ნაძვებზე.

კომენტარები