რატომ შედის

  • პოლიტიკაPhoto of რატომ შედის შ.ს სამინისტროში აუდიტის სამსახური?

    რატომ შედის შ.ს სამინისტროში აუდიტის სამსახური?

    შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სამინისტროს საქმიანობას შეისწავლის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უწყებაში სრულ აუდიტორულ შემოწმებას სხვადასხვა მიმართულებით განახორციელებს, კერძოდ: საქართველოს შინაგან…

    Read More »
Back to top button
Close