ლადო სადღობელააშვილი:

_ მინდა მივმართო ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდს და შევახსენო მათ პარლამენტის რეგლამენტის მე-18 მუხლის 2 ბ და 2გ ქვეპუნქტები: – 2. პარლამენტის თავმჯდომარე ბ) პარლამენტის სასახლეში ასრულებს სრულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს; გ) უძღვება პარლამენტის მუშაობას, საერთო ხელმძღვანელობას უწევს პარლამენტის ორგანოებისა და პარლამენტის თანამდებობის პირთა საქმიანობას;

– მოგიწოდებთ, გადადგეს პარლამენტის თავმჯდომარე რამეთუ იგი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს და არ შეეფერება დაკავებულ პოზიციას!!!

კომენტარები
Загрузка...