სამართალი და კრიმინალი

6 თვეში გამოიცა 5399 შემაკავებელი ორდერი, ხოლო 2018 წლის 6 თვეში – 3292 _ რამდენი მოძალადეა საქართველოში

შს სამინისტრომ მოგვაწოდა ინფორმაცია,  2019 წლის 6 თვეში გამოცემული
შემაკავებელი ორდერებისა და მათი ეფექტიანობის შესახებ.
მსხვერპლის ძალადობისგან დასაცავად სამინისტრო კვლავ აგრძელებს მკაცრი
პოლიტიკის გატარებას ოჯახში მოძალადეების მიმართ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, გამკაცრდა პასუხისმგებლობა
შემაკავებელი ორდერების დარღვევაზე და შემაკავებელი ორდერის დარღვევის
პირველივე შემთხვევა ისჯება სისხლის სამართლის წესით, ნაცვლად
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისა.
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების მიღებით, კიდევ უფრო გაუმჯობესდა ოჯახში
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლის უსაფრთხოების დაცვის
მექანიზმები.
2019 წლის 6 თვეში (იანვარი-ივნისი) გამოიცა 5399 შემაკავებელი ორდერი,
ხოლო 2018 წლის 6 თვეში – 3292.
შემაკავებელი ორდერების გამოცემის რეგიონული მაჩვენებელი შემდეგია:
 თბილისი – 2655;
 იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი – 563
 ქვემო ქართლი – 477
 კახეთი – 443
 აჭარა – 428
 შიდა ქართლი – 345
 სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 258
 მცხეთა-მთიანეთი – 131
 სამცხე-ჯავახეთი – 66
 გურია – 33.
2019 წლის 6 თვეში შემაკავებელი ორდერის დარღვევისათვის პასუხისგებაში იქნა
მიცემული 144 პირი, რაც ორდერების დარღვევის 3%-იან მაჩვენებელს შეადგენს.
ხოლო 2018 წელს დაფიქსირდა შემაკავებელი ორდერის დარღვევის 6%-იანი
მაჩვენებელი. აღნიშნული ადასტურებს შემაკავებელი ორდერების ეფექტიანობას,
რაც მსხვერპლის დაცვის რეალურ მექანიზმს წარმოადგენს.
აღსანიშნავია, რომ შემაკავებელი ორდერების დარღვევა, ძირითადად, გამოხატული
იყო მსხვერპლთან მიახლოების აკრძალვის დარღვევაში და არა რაიმე ძალადობრივ
ქმედებაში. დამრღვევი 137 შემთხვევაში იყო მამაკაცი, ხოლო 7 შემთხვევაში –
ქალი.
პოლიციის მიერ პროაქტიულად შემაკავებელი ორდერების მონიტორინგის დროს, რაც
მსხვერპლთან გეგმიური და არაგეგმიური ვიზიტებისა და სატელეფონო
კომუნიკაციის გზით ხორციელდება, 10% შემთხვევაში მოხდა შემაკავებელი
ორდერის დარღვევის გამოვლენა. აღნიშნული 2018 წლის 1-ლი სექტემბრიდან
ამოქმედებული შემაკავებელი ორდერების მონიტორინგის მექანიზმის
ეფექტიანობაზე მიუთითებს.
ასევე, მაღალია შემაკავებელი ორდერის დარღვევაზე მსხვერპლის მხრიდან
პოლიციისადმი მიმართვის მაჩვენებელი, რაც დაზარალებულების სათანადო
ინფორმირებულობასა და პოლიციის მიმართ ნდობის გაზრდაზე მეტყველებს.
თუმცა, მიმართვიანობის ზრდის პარალელურად, მსხვერპლთა გარკვეული ნაწილი
თავს იკავებს დანაშაულის პოლიციისათვის შეტყობინებისაგან, რაც ახალისებს
მოძალადეს ახალი და, როგორც წესი, უფრო მძიმე დანაშაულის ჩადენისაკენ.
შესაბამისად, მოვუწოდებთ მსხვერპლსა და ყველა იმ პირს, რომელიც ფლობს
ინფორმაციას ოჯახში ძალადობის შესახებ, დროულად შეატყობინონ აღნიშნული
ფაქტები პოლიციას, რათა მათი თანამშრომლობის შედეგად დაზარალებულებს
ჰქონდეთ უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების შესაძლებლობა და დაუსჯელი არ დარჩეს
მოძალადე.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close