სიტყვა ,,ჯანდაბა”-ს ქართველი ხალხი ძალიან ხშირად იყენებს. თუმცა ცოტამ თუ იცის ამ სიტყვის წარმოშობა და განმარტება.

ირანში არსებობდა ქალაქი ,,ჯაჰნდაბა”, სადაც იგზავნებოდა მრავალი ქართველი საომრად, იქიდან კი არავინ ბრუნდებოდა. დროთა განმავლობაში ეს სიტყვა შეიკვეცა და დაერქვა ჯანდაბა. ქართველი ქალები კი ამ ქალაქს სულ ზიზღით იხსენიებდნენ გასაგები მიზეზების გამო, რადგანაც მათი ქმრები და შვილები იქ მიდიოდნენ და უკან აღარ ბრუნდებოდნენ.

სოსო გაზდელიანი

კომენტარები