რედაქტორის გვერდისაზოგადოება

გიორგი თევზაძე: ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელისუფლება არ ასრულებს…

 უფლებადამცველი, საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის თავმჯდომარე- გიორგი თევზაძე განცხადებას ავრცელებს:

„საზოგადოებას უკვე ვაცნობეთ, რომ საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის  ახალი ინიციატივა გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეების საჩივრებზე მიღებული ევროსასამართლოს დადებითი გადაწყვეტილებების სათანადო აღსრულების მონიტორინგს. ამ ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი ახორციელებს საზოგადოებრივ მონიტორინგს ნოდარ მაკრახიძისა და შ.პ.ს. „იზას“ მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილ საჩივარზე. ევროსასამართლომ 2005 წლის 27 სექტემბრის გადწყვეტილებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საჩივარი და კომპანია „იზა“-ს მოუხსნა დავალიანება, ამავე დროს სახელმწიფოს დააკისრა ზიანის ანაზღაურება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს შემოსავლების სამსახური დღემდე სთხივს „იზა“-ს ბიუჯეტის სასარგებლოდ იმ პერიოდში დაკისრებული თანხის გადახდას, რომელზეც ევროსასამართლომ უკვე იმსჯელა. ამდენად, არსებობს საკმარისი წინაპირობები იმისათვის, რომ ფაქტი შევაფასოთ როგორც ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების არასათანადოდ აღსრულება.

საკითხის გარკვევის მიზნით, ორი თვის ინტერვალში, ორჯერ მივმართეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, მაგრამ ეს განცხადებები რეაგირების გარეშე დატოვეს. მათი საქციელი აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს. ხელისუფლება მუდმივად საუბრობს სამართლოიანობის დამკვიდრებაზე, თუმცა, ამჯერად, ის არ ასრულებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ემსახურება სწორედ სამართლიანობის აღდგენას. ეს შემთხვევა მიგვანიშნებს მის ორმაგ სტანდარტზე.

აშკარაა, რომ ამ საკითხზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოები, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო არ ასრულებს კანონით დაკისრებულ ფუნქციებს. ეს კი ქმნის ამ უწყების პასუხისმგებელი პირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენების წინაპირობებს. კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვა კონკრეტული მაგალითებით უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გონივრულ ვადებში მოახდენს ჩვენს წერილებზე რეაგირებას. ასევე ვიმედოვნებთ, რომ არ შეიქმება რადიკალური სამართლებრივი ღონისძიების გამოყენების საჭიროება“.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close