განათლება

რა ცვლილებებია უცხო ენის 2017 წლის ეროვნულ გამოცდაზე?

ერთიანი ეროვნული გამოცდების უცხოური ენების ტესტებში შეტანილია გარკვეული ცვლილებები:
2017 წელს ტესტის მაქსიმალური ქულა 100-ის ნაცვლად 90 იქნება, თუმცა არ შეიცვლება საგამოცდო დრო და მინიმალური გამსვლელი ქულა – 20%-ს + 1 (ანუ შარშანდელი 21-ის ნაცვლად, წელს 19 ქულა გახდება). უფრო დეტალურად კი სიახლეების ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:
• მოსმენის დავალება 10 მცირე ზომის ტექსტის ნაცვლად, 5 შედარებით დიდი ზომის ტექსტისაგან იქნება შედგენილი; თითოეულ ტექსტს მოჰყვება 2 შეკითხვა და საკითხების რაოდენობა ამ დავალებისათვის კვლავინდებურად 10 დარჩება;
• ტესტიდან ამოღებულია მე-2 დავალება (განცხადებები); შესაბამისად, ტესტი 10 დავალების ნაცვლად, 9 დავალებისაგან იქნება შედგენილი;
• მე-8 დავალება, რომელიც გულისხმობდა ზმნების (ან რუსული ენის შემთხვევაში მეტყველების სხვა ნაწილების) ჩასმას სწორ გრამატიკულ ფორმებში, გახდება არჩევითბოლოიანი, ანუ 4 მოცემული შესაძლო პასუხიდან აბიტურიენტს ერთი სწორი პასუხის არჩევა მოუწევს; ეს დავალება, ამავე დროს, გახდება 10-საკითხიანი და 2017 წლის ტესტში მისი ნომერი იქნება 7.

სოსო გაზდელიანი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close