საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის თავმჯდომარე და არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია _”თქვენი უფლებებისათვის” ხელმძღვანელი – გიორგი თევზაძე აცხადებს:

“როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, საქართველოს კულტურის სამინისტრო მუზეუმების ხელმძღვანელებებს აძლევენ მითითებებს, რომ  შეამცირონ თანამშრომლები. ასევე, თანამშრომელს შეუმცირონ ხელფასები გარკვეული რაოდენობით. გვაცნობეს ისიც, რომ  სსიპ -ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმში აპირებენ ტექნიკური პერსონალის შემცირებას.

თუ ასეთი ფაქტები რეალურად განხორციელდა, გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა უნდა მოგვმართონ და ჩვენ მათ კანონიერ უფლებებს სასამართლოში დავიცავთ”.

 

 

კომენტარები