ჯექსონ პოლოკი იყო გავლენიანი ამერიკელი ხელოვანი და აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის ერთ-ერთი დამაარსებელი. მისი ნამუშევრები დიდი განხილვის საგანს წარმოადგენდა, ამის საფუძველზე გამოიყო ადამიანთა სამი ძირითადი ჯგუფი, რომლებიც სხვადასხვაგვარად აფასებდნენ ჯექსონის ნამუშევრებს:

პირველი ჯგუფი თვლიდა, რომ მისმა ნახატებმა ისტორიაში დიდი როლი ითამაშა. მეორე ჯგუფში შემავალი ადამიანები ჯექსონის ნახატებს აკრიტიკებნენ და მიიჩნევდნენ, რომ მასში არანაირი ნიჭი არ არსებობდა. რაც შეეხება მესამე ჯგუფს, აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ გადაეხადათ 156,8 მილიონი დოლარი.

სოსო გაზდელიანი

კომენტარები
Загрузка...