ეს პამ-პამია –  კატა, ყველაზე გასაოცარი თვალებით. ნახეთ მისი ფოტოები, თუმცა თვალებში დიდი ხანი ნუ უყურებთ, თორემ აუცილებლად მოჯადოვდებით.

მიზეზი, თუ რატომ აქვს პამ-პამს ასეთი თვალები, დაკავშირებულია თვალის ფერადი გარსის ჰეტეროქრომიასთან. მსგავსი მდგომარების კატებს თვალების განსხვავებული ფერის აქვთ.   ჰეტეროქრომია კატების გარდა სხვა ცხოველებსაც უდგინდებათ.

კომენტარები