მსოფლიო

ამერიკაში შესვლის მსურველ ქალებს ორსულობაზე ამოწმებენ!_ ასე ადგენენ, ქვეყანაში დარჩენის სურვილი ხომ არ აქვთ

ლევან ნათალიშვილი, ამერიკაში მოღვაწე ადვოკატი:

_ საიმიგრაციო სისტემა აშშ-ში

ტრამპის სამ წლიანი მმართველობის პერიდოში, აშკარა გახდა, რომ დავკარგეთ მმართვის სადავეები. სახელმწიფო, რომელიც ადრე ემიგრანტებს ფიანდაზებს უგებდა და თავისუფლად სუნთქივს საშულებას აძლევდა, ახლა საიმიგრაციო პოლიტიკა აღარ არის მისასალმებელი, რადგან იგი დამსჯელი და ჩაკეტილი გახდა.

შეინიშნება ლეგალური იმიგრაციის რაოდენობის შემცირება და დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა. ლტოლვილთა დაშვების რაოდენობა რეკორდულად შემცირდა და დაკავებულთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა. უხეშად რომ ვთქვათ, დაახლოებით 60.000 ადამიანი იძულებულია მექსიკაში სახიფათო პირობებში გაჩერდეს იმ იმედით რომ შემდგომ, ამერიკის საიმიგრაციო სასამართლოს მიმართოს განაცხადით. ასობით ადამინი ამერიკის საზღვარზე ოჯახს სცილდება აშკარა მოსალოდნელი საფრთხის მიუხედავად.

არანირი ცვლილება არ შეინიშნება იმისა რომ ადმინისტრაციამ 2020 წლისთვის თავის პოლიტიკა შეცვალოს. პირიქით 2020 წლისთვის უფრო გამკაცრებული, შიშზე დაფუძნებული ზომების ახალი რაუნდი იწყება. იანვრის თვეში :
• აკრძალეული ქვეყნების სიას შეემატა კიდევ ექვსი ახალი ქვეყანა. travel ban, მთლინად 13 ქვეყნის 13 countries. ხალხებისთვის ჩაიკეთა კარები, რომელთაც სურთ ამერიკის შტატებში მოგზარობა ან მიგრირება. უმეტესად ასეთი ქვეყნების ნახევარს მუსულმანური ქვეყნები წარმოადგენენ.
• ჩვენ სამათავრობო წარმომადგნლებს მივანიჭეთ უფლებამოსილება იმისა, რომ ამერიკის შტატებში შემოსვლის მსურველი ქალის ორსულობის საკითხი შეამოწმონ. pregnant ამდენად, მათ უკვე შეუძლიათ გაარკვიონ ქალს აქვს თუ არა შტატებში ბავშვის გაჩენის განზრახვა.
• ჩვენ შევქმენით ახალი ბარიერები თავშესაფრის მოთხოვნის უფლებამოსილების მიღებისთვის. ეს მოიცავს ისეთი პროცედურის შემოღებას, რომელიც საზღვარზე ხალხის სწრაფად გაბრუნებას და ადვოკატის ხელმიუწდომლობას უზრუნველყოფს.
• ჩვენ გავზარდეთ საიმიგრაციო სახელმწიფო გადასახადები, რათა გართულდეს ნატურალიზაციის და ამერიკულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესი
• უფრო მეტ ხალხს განვიხილავთ „საჯარო პასუხიმსგებლობის“ ქვეშ: მწვანე ბარათის და ვიზის მიღების მსურველთა ის რაოდენობა შევამცირეთ, რომელთაც დაბალი შემოსავალი აქვთ
• ჩვენ დავიწყებთ იმ ადამიანთა დეპორტირებას უცხო ქვეყნებში თუ უმაღლესი სასამართლო DACA (ბავების შემოსვლის შეჩერების აქტი) შეჩერებას დაუშვებს.
ყოველივე ზემოთ ხსენებული ზიანის შემდეგ როგორ უნდა გავაგრძელოთ გემის მართვა!

ჩვენ ვერ შევძლებთ დაუბრუნდეთ იმას, რაც სამი წლის წინ იყო. ჩვენი სამიგრაციო სისტემა წლების განმავლობაში არ ყოფილა სრულყოფილი. ის უკიდურესად საჭიროებს მოდერნიზაციას, ხელმისაწვდომობის ზრდას და 21 საუკუნის ეკონომიკის მოთხოვნებთან შესაბამისობას, მაგრამ ასევე საჭიროა, რომ შევინარჩუნოთ კეთილსინდისიერების ძირითდი ღირებულებები, რაც საშუალებას მოგვცემს, რომ ამერიკას ჰქონდეს საამაყო საიმიგრაციო სისტემა.

ჩვენი პოლიტკა ნაკლებად უნდა იყოს სადამსჯელო, არამედ უფრო-ლმობიერი, ნაკლბად საშიში და მეტად სარგებელის მომტანი, ნაკლბად შემაშფოთებელი და მეტად მისასალმებელი. ჩვენ უნდა გავხდეთ ერი, რომელიც ყველა ნაციას და საზოგადოებას დაეხმარბა და ააყვავებს. ამისთვის კი გვმართებს ახლი ჩამოსულების (ემიგრანტების) მიმართ შევცვალოთ ჩვენი ისტორიული დამოკიდებულებადა და ხელი შეუწყოთ მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას, რათა არ ჰქონდეს ადგილი გაუცხობას და გათიშულობას ადგილობრივად დაბადებულ ამერიკელებთან მიმართებაში. ახალი ჩამოსულებისთვის, ჩვენ უნდა შევქმნათ განათლების, დასაქმების, გამზადების, და ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თანაბარი შესაძლებლობები. მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ისეთი მომავლის წარმოდგენა, რომლის დროსაც ყველა შევძლებთ ერთად ვისხდეთ მაგიდასთან. დღევანდელი საიმიგრაციო სისტემა აუცილებელია და შესაძლებელია, რომ შეიცვლოს. მასზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი.

Posted by Murray

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close