საზოგადოება

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მზადება იწყება!

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაცია, რომელიც ჩატარდება გაზაფხულზე, დაიწყება
2017 წლის 1 თებერვლიდან -20 თებერვლის  18:00 საათამდე.

გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით, ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე: edu.gba.ge
იხილეთ გამოცდაზე   რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ი ს   გ ვ ე რ დ ი

გამოცდის საფასური შეადგენს 190 (ას ოთხმოცდაათ) ლარს.
საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
VTB “ვითიბი ბანკის კოდი – UGEBGE22
ანგარიშის ნომერი – GE85VT 6600 0000 6269 3608
ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692 

გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესები

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995)  555070786 / 555010605 / 555007708

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close