სამართალი და კრიმინალი

ადვოკატთა ასოციაციის მნიშვნელოვანი განცხადება, დისტანციური სასამართლო სხდომების ჩატარების შესახებ

   მოგეხსენებათ, რომ COVID-19 ვირუსის პრევენციის მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ გაცემული უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ შემუშავებულ იქნა საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების აუცილებელი რეკომენდაციები.

  სხდომების ჩატრების დისტანციური პლატფორმით სარგებლობისთვის გთხოვთ გაეცნოთ ინფორმაციას:

  1. კომპიუტერში/პლანშეტში უნდა დააყენოთ Webex-ის პროგრამის აპლიკაცია. დაყენების ინსტრუქციები იხილეთ ბმულებზე: ვიდეოს სახითანდოკუმენტის სახით.
  2. კომპიუტერს/პლანშეტს უნდა გააჩნდეს საჭირო ტექნიკური მონაცემები და ამასთან, უზრუნველყოფილი უნდა იყოთ შესაბამისი ხარისხის უწყვეტი ინტერნეტით. აღნიშნული მონაცემების გასაცნობად იხილეთბმული

შენიშვნა: თუ ადვოკატს არ გააჩნია ტექნიკური შესაძლებლობა (შესაბამისი მონაცემების კომპიუტერი/პლანშეტი ან ინტერნეტი ა.შ.) და შესაბამისად მისთვის შეუძლებელია დისტანციურ სასამართლო სხდომაში მონაწილეობა და ამასთან, შემჭიდროვებული ვადების გამო ვერ ხერხდება პროცესის გადადება, აღნიშნულის შესახებ აცნობეთ სხდომის მდივანს სასამართლო სხდომის ჩვეულ რეჟიმში (სხდომის დარბაზში გამოცხადებით) ჩატარების თხოვნით, რა დროსაც უნდა დაიცვათ უსაფრთხოების რეკომენდაციები: https://bit.ly/3b4BJBM

  1. სხდომის დისტანციურად ჩატარების  შესახებ კომუნიკაცია იქონიეთ შესაბამისი სასამართლოს სხდომის მდივანთან, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც დისტანციური სხდომის დაწყების პროგრამულ ორგანიზებას, აგრეთვე პროცესის მონაწილე ყველა მხარის დისტანციურ ჩართვას.
  2. პირის პენიტენციურ დაწესებულებასა ან დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის შემთხვევაში, შესაბამისი უწყებები უზრუნველყოფენ სასამართლო სხდომაში მის დისტანციურ ჩართვას, წინასწარ მოწყობილი ოთახებისა და კომპიუტერული მოწყობილობის საშუალებით.
  1. თუკი დაკავებული ან პატიმრობაში მყოფი პირის უფლებების ეფექტიანი დაცვის განსახორციელებლად, დისტანციური პროცესის მსვლელობის დროს, აუცილებელია ადვოკატისა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ცალკე კომუნიკაცია, სასამართლო უზრუნველყოფს შესვენების გამოცხადებას, ხოლო შესაბამისი დაწესებულების ადმინისტრაცია ადვოკატსა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირს მისცემს ცალკე დისტანციური კომუნიკაციის შესაძლებლობას.

შენიშვნა: დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განთავსებულია სამსახურებრივი ტელეფონები; პროცესის დაწყებამდე საკონტაქტო ნომერი მიეწოდება ადვოკატს და საჭიროების თუ სურვილის შემთხვევაში შეუფერხებლად შეძლებს დაცვის ქვეშ მყოფ პირთან გასაუბრებას.

  1. დისტანციური სასამართლო სხდომის დაწყებამდე, თქვენს კომპიუტერში/პლანშეტში იქონიეთ ადვოკატის მოწმობის, ორდერის და სხვა ნებისმიერი წარსადგენი მტკიცებულების/დოკუმენტის დასკანერებული ფაილები გახსნილი ფორმით (დოკუმენტის დასკანერება შესაძლებელელია როგორც სკანერის

აპარატით, ასევე სმატრფონის შესაბამისი აპლიკაციის ან დოკუმენტისთვის ფოტოს გადაღების გზით). აღნიშნული დოკუმენტების  გაზიარება პროცესის მონაწილეთათვის შესაძლებელია დისტანციური პლატფორმის შესაბამისი ფუნქციის გამოყენებით.

თითოეულ ადვოკატს გთხოვთ, რომ გულისხმიერად მოვეკიდოთ არსებულ სიტუაციას და იმისთვის, რომ არ მოხდეს სისტემის გადატვირთვა თუ შეფერხება, დისტანციური პლატფორმის გამოყენება განხორციელდეს უპირველეს ყოვლისა იმ სასამართლო სხდომებზე, რომელიც უკავშირდება ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომას, წინასასამართლო სხდომას, საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებას, საპატიმრო სისხლის სამართლის საქმეებს და ასევე იმ საქმეებს, რომელზეც ვრცელდება სპეციალური/შემჭიდროვებული ვადები.

იხილეთ ბმული: https://bit.ly/2U7tGOY

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close