All for Joomla All for Webmasters

ეკონომიკა

მთავარი ეკონომიკა

როგორ გაანაწილეს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი?

   პარლამენტმა საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 111 ხმით მიიღო პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის პროექტს 111 ხმით დაუჭირეს მხარი. მანამდე კი ქვეყნის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ წარადგინა.
  მინისტრის განცხადებით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაში, ფინანსთა სამინისტროსა და სამთავრობო სტრუქტურებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული საპარლამენტო კომიტეტები და ცალკეული დეპუტატები. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაში, ფინანსთა სამინისტროსა და სამთავრობო სტრუქტურებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული საპარლამენტო კომიტეტები და ცალკეული დეპუტატები.
  ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, რომ 2017-2020 წლების ფისკალური პოლიტიკა პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებულ ოთხპუნქტიან გეგმას ეფუძნებოდა და სწორედ აღნიშნული პოლიტიკის განხორციელება იყო საერთაშორისო-სავალუტო ფონდის მიერ, მიმდინარე წლის აპრილში, საქართველოსთვის ახალი, სამწლიანი პროგრამის დამტკიცების საფუძველი. „აღნიშნული პროგრამა ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღებისთვის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი რეფორმების გარდა, ფისკალური პოლიტიკის სამ, ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს ითვალისწინებს. მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით, მიმდინარე ხარჯების ეტაპობრივი შემცირება და შესაბამისად, მთავრობის დანაზოგების ზრდა, არსებული რესურსების მაქსიმალური მიმართვა საინვესტიციო ხარჯების დასაფინანსებლად და საბიუჯეტო დეფიციტის ეტაპობრივი შემცირება“, – განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.
  მინისტრმა საერთაშორისო-სავალუტო ფონდის ანგარიშზე დეტალურად ისაუბრა. მისი თქმით, საერთაშორისო-სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის წარმატებით დასრულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესების, ისე კერძო სექტორის მიერ ინვესტიციების განსახორციელებლად რესურსების მოზიდვის კუთხით. „რამდენიმე დღის წინ, საერთაშორისო-სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც დადასტურებულია, რომ საქართველომ წარმატებით შეასრულა ყველა ის კრიტერიუმი, რომელიც პროგრამის პირველი შეფასებისთვის იყო განსაზღვრული. მნიშვნელოვანია იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ საერთაშორისო-სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოსთვის დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მაკროეკონომიკური ჩარჩო და რეფორმები აღიარებულია როგორც საუკეთესო მთელს რეგიონში, რომელიც 31 ქვეყანას მოიცავს“. ფინანსთა მინისტრმა ბიუჯეტის პროექტის წარდგენამდე საერთაშორისო-სავალუტო ფონდის ანგარიშში განხილულ რამდენიმე მნიშვნელოვან მაკროეკონომიკურ საკითხზეც გაამახვილა ყურადღება. მინისტრის განცხადებით, ფონდის ანგარიშში აღნიშნულია შემდეგი:
  არსებული ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებით, ქვეყანაში დაჩქარდება ეკონომიკური ზრდის ტემპი; • დაგეგმილთან შედარებით მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკის დასტაბილურებამ და შესაბამისად, საქართველოს საგარეო პოზიციის გაუმჯობესებამ; • საქართველომ შეძლო ფისკალური კონსოლიდაციის გეგმის შესრულება, რაც გამოიხატა მშპ-თან მიმართებაში მიმდინარე ხარჯების და საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებაში; • საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირების პარალერულად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება; • მიმდინარე წელს, ერთჯერადი ფაქტორების შედეგად გამოწვეული ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის დასაწყისიდან შემცირდება და დაუბრუნდება მიზნობრივი მაჩვენებლის დონეს.
 „ჩვენ გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი მომავალი წლებისთვის. ამ ვარაუდს ამყარებს საერთაშორისო-სავალუტო ფონდის პროგნოზებიც, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური ზრდა დაჩქარდება და ამ მაჩვენებლით, იგი იქნება გამოკვეთილი ლიდერი რეგიონში. სავალუტო ფონდი ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება მოსალოდნელია საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების შედეგად, რაც აუცილებლად აისახება ქვეყნის მოქალაქეთა კეთილდღეობის ზრდაში“,-განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.
  მნიშვნელოვანია, რომ ფისკალური რისკების შეფასება სწორად ასახავდეს შესაძლო გამოწვევებს, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს, დაიგეგმოს სათანადო რეაგირების მექანიზმები. მომავალი წლის, ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის წარდგენისას, ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდის კონსერვატიულ მაჩვენებლებზეა დაგეგმილი და 2018 წლისთვის 4.5%-ს შეადგენს, ხოლო მომდევნო წლებში 5%-6%-მდე იზრდება. „ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ფისკალურ პოლიტიკას კიდევ უფრო მეტი ეფექტი ექნება და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები კიდევ უფრო მაღალი გვექნება. ასევე, მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან პროგრამის ფარგლებში არსებული შეთანხმების თანახმად, კიდევ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდით გამოწვეულ ჭარბ შემოსავლებს გამოვიყენეთ კაპიტალური ხარჯების დასაფინანსებლად“, – აღნიშნა მამუკა ბახტაძემ.
 მომხსენებლის განმარტებით, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 298.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, მათ შორის: შემოსავლები – 10 260.0 მლნ ლარი; საგადასახადო შემოსავლები – 9 470.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 23.4%); აქედან საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 160 მლნ ლარით, მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 630.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 1.6 პროცენტია. დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 400 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 10.9 პროცენტს შეადგენს. აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 450.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ის 3.6 პროცენტს შეადგენს; იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 60.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.1 პროცენტს შეადგენს. სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 170.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.4 პროცენტს შეადგენს. გრანტები – 364.2 მლნ ლარი, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 100.0 მლნ ლარი, ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 165.0 მლნ ლარი; სხვა შემოსავლები – 385.0 მლნ ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, მთლიანი მოცულობა 2017 წელთან შედარებით იზრდება 943,8 მლნ ლარით და 12,441 მილიარდ ლარს შეადგენს, 2018 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი შეადგენს 1,206 მილიარდ ლარს. სახელმწიფო ვალი მშპ-სთან მიმართებაში არის და რჩება სტაბილურ დონეზე, 45%-ის ირგვლივ და ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 60%-ს. 2016 წლისათვის სახელმწიფო ვალმა მშპ-ს 44.6 პროცენტი შეადგინა. მისივე განცხადებით, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მოცულობა 2017 წლის განახლებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 739,0 მლნ ლარით და 12,459.5 მილიარდ ლარს შეადგენს. ფინანსთა მინისტრმა პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით წარმოადგინა და პროგრამების დაფინანსებებზე გაამახვილა ყურადღება. 2018 წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხის 72% საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდება. მისი თქმით, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 815.0 მლნ ლარი, რაც 527.0 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის მაჩვენებელს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, გამოყოფილი თანხის ფარგლებში – რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე მიიმართება 288,5 მლნ ლარი; წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე – 196,0 მლნ ლარი; გამოყოფილი თანხის უდიდესი ნაწილი (72%), 1,311 მილიარდი ლარი მიიმართება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე. როგორც მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, წარმოდგენილი საბიუჯეტო მიმართულება აგრეთვე მოიცავს ტურისტული გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, მთის კურორტების პროექტების განვითარებას, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას და სხვა. ფინანსთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის სატრანზიტო და ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისთვის აუცილებელ ღონისძიებებზე და აღნიშნა, რომ მიმდინარე ხარჯებისა და დეფიციტის შემცირების პარალელულად, მთავრობა ზრდის კაპიტალურ დანახარჯებს, რომელებიც მიმართულია ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ფინანსთა მინისტრმა სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის დანერგვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საშუალოვადიან პერიოდში საინვესტიციო პროექტების მართვის სრული ციკლი ჩამოყალიბდება. „პრაქტიკაში განხორციელდება სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის დანერგვა და საშუალოვადიან პერიოდში ჩამოყალიბდება საინვესტიციო პროექტების მართვის სრული ციკლი, საინვესტიციო პროექტის დაწყებამდე განხორციელდება სათანადო ანალიზი და კვლევა, მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტული პროექტის დაფინანსებაზე, რაც, რა თქმა უნდა, გაზრდის კაპიტალური დანახარჯების ეფექტურობას“, – განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. როგორც ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, მდგრადი ფისკალური პოლიტიკის წარმართვისათვის, აუცილებელია სწორი ფისკალური ჩარჩო წესების არსებობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური მისიის მიერ მომზადდა რეკომენდაციები, რომლზეც დაყრდნობითაც დაიგეგმება შემდგომი ნაბიჯები საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი ფისკალური წესების სრულყოფილი დანერგვის მიზნით. გარდა ამისა, მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ბიუჯეტის გამჭირვალობისა და სრულყოფილი საბიუჯეტო დოკუმენტაციის საჯაროობის კუთხით მნიშვნელოვანია მიმდინარე წელს გამოქვეყნებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასება. როგორც მან აღნიშნა, შეფასება ფინანსთა სამინისტროს თხოვნით ჩატარდა და მოიცავდა 36 ინდიკატორს, სამი მიმართულებით: ფისკალური ანგარიშგება, ფისკალური რისკების ანალიზი, ფისკალური პროგნოზირება და ბიუჯეტირება. „36 ინდიკატორიდან, ქვეყანამ 18 ინდიკატორში საუკეთესო ან კარგი პრაქტიკა აჩვენა, ხოლო მხოლოდ 8 ინდიკატორი ეხება საკითხებს, რაც საჭიროებს სათანადო ღონისძიებების დანერგვას. სავალუტო ფონდთან ერთად მომზადდა სამოქმედო გეგმა 2020 წლამდე პერიოდისათვის, რომლის განხორციელება, სრულად აღმოფხვრის გამოვლენილ ხარვეზებს“, – განაცხადა მამუკა ბახტაძემ. ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების წარდგენის შემდგომ მამუკა ბახტაძემ წარმოადგინა მონაცემები იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველოს ეკონომიკის პოზიციონირება მსოფლიო ეკონომიკაში.

რას ამბობს ენერგოომბუდსმენი სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით?

ინვესტიციების კომპონენტი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ტარიფის ოდენობაზე, –  ამის შესახებ ენერგოომბუდსმენმა, სალომე ვარდიაშვილმა სამომხმარებლო ტარიფზე საუბრისას განაცხადა.

მისი თქმით, დღეს სემეკ-მა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების კუთხით, რადგან ინვესტიციები, სამომხმარებლო ტარიფის დაანგარიშებისას ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია.

ენერგოომბუდსმენის აპარატში წლის განმავლობაში გვაქვს ძალიან ბევრი საჩივარი, რომელიც ეხება მომსახურების ხარისხს ყველა სექტორში. შესაბამისად, ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების მიმართულებით ინვესტიციების განხორციელებას, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიწოდების საიმედოობის გაზრდის კუთხით. ვინაიდან ინვესტიციების კომპონენტი შემდგომში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ტარიფის ოდენობაზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახლა ზუსტად იქნას შეთანხმებული, დაანგარიშებული და ჩადებული საინვესტიციო გეგმაში. ჩვენ ძალიან მკაცრ მონიტორინგს ვახორციელებთ მომსახურების გაუმჯობესების მიმართულებით, ასევე აქტიურად ვართ სატარიფო საქმიანობაში და ინვესტიციების შეთანხმებულ ნაწილში“, – განმარტა სალომე ვარდიაშვილმა.

რაც შეეხება სამომხმარებლო ტარიფს, ენერგომბუდსმენს უჭირს კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება და ამბობს, რომ საბოლოო სურათი ყველა კომპონენტის დაანგარიშების შემდეგ გამოიკვეთება.

სემეკ-ის დღევანდელ საჯარო სხდომაზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიების შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“, შპს „მცხეთის წყალის“, შპს „რუსთავის წყალის“ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმებზე იმჯელებს.

წყარო

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მოსახლეობას წინასაახალწლო პერიოდში სიფრთხილისკენ მოუწოდებს

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე მოსახლეობას წინასაახალწლო პერიოდში სიფრთხილისკენ მოუწოდებს:

“შეგახსენებთ კიდევ ერთ, ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გასაძლიერებლად გადავდგით – 2017 წლის 15 იანვრიდან სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც, ნებისმიერი პირის მიერ გაცემული სესხის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს წლიურ ეფექტურ 100 პროცენტს. ასევე, 100,000 ლარამდე სესხები ფიზიკურ პირებზე შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ეროვნულ ვალუტა ლარში. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3534478

ჩემი თხოვნა და რჩევაა, რომ კარგად გადაამოწმოთ ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა აქციების დროს შემოთავაზებული პირობები. რადგანაც წინასაახალწლო პერიოდი განსაკუთრებით უხვია მსგავსი შემოთავაზებებით, ხელმოწერამდე გულდასმით გაეცანით სესხის ხელშეკრულებას და ყურადღება მიაქციეთ პირობებს. თუკი ფინანსურ ორგანიზაციასთან პრობლემა შეგექმნათ, შეგიძლიათ თქვენი პრეტენზია დააფიქსიროთ ზეპირად, წერილობით ან ელექტრონულად. ასევე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეროვნული ბანკის ცხელი ხაზის ნომერზე 2 406 406 ან მოგვწეროთ cp@nbg.gov.ge” – წერს კობა გვენეტაძე სოციალურ ქსელში.

 

შესაძლოა, ,,ფრესკომ” ბაზარი დატოვოს

ჩვენს ქვეყანაში რითეილ ბაზარი იმ მცირე ბაზართა ჩამონათვალშია სადაც ჯანსაღი კონკურენციაა გაჩაღებული. ბაზარზე მრავლად არიან როგორც ადგილობრივი, ასევე, უცხოური კომპანიები, რომლებიც აგრესიული მარკეტინგიდან დაწყებული, ურბანული განლაგებით დამთავრებული, ყველა კომპონენტში მძაფრ კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, აღნიშნულ კონკურენციას ყველა კომპანია ვერ უძლებს და ბოლო პერიოდში, არაერთმა კომპანიამ დატოვა ბაზარი, ბევრმაც სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეამცირა.

ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი ქეისი კომპანია ,,იოლისა” და ,,პოპულის” ბაზრიდან გასვლა იყო. აღნიშნულ კომპანიებს ფინანსური პრობლემები 2013 წელს შეექმნათ, კომპანიის მაშინდელი მეპატრონე სამართლდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს და მას ბრალად სხვისი ქონების მითვისება წაუყენეს. ამის შემდეგ ,,იოლიც” და ,,პოპულიც” გაიყიდა და ის კომპანია ,,ფუდმარტის” მფლობელმა არმანდ ფომიჩევიამ 25 მილიონ ლარად შეიძინა.

ამის შემდეგ, ბაზარი ხმაურიანად დატოვა სუპერმარკეტების ქსელმა ,,ფურშტმა”. ინფორმაცია კომპანიის ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით პირველად 2016 წლის დასაწყისში გავრცელდა, თუმცა იმ პერიოდისთვის უკრაინული სავაჭრო ქსელის წარმომადგენლებმა აღნიშნული ინფორმაცია უარყვეს და განაცხადეს, რომ კომპანიაში მხოლოდ რეორგანიზაცია მიმდინარეობდა, რომელიც მალე დასრულდებოდა. 2017 წლიდან ,,ფურშეტში” მუდმივად შეინიშნებოდა პროდუქციის დეფიციტი, სწორედ აღნიშნულზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანიას ამჯერად სადისტრიბუციო კომპანიების დავალიანება ჰქონდა. აღნიშნული ინფორმაცია მალევე დაადასტურეს დისტრიბუტორთა ასოციაციაშიც, სადაც განაცხადეს, რომ სუპერმარკეტთა ქსელს სერიოზული ფინანსური პრობლემები ჰქონდა და რამდენიმე კომპანია სასამართლოშიც უჩიოდა. მალევე ,,ფურშეტ ჯორჯიამ” თავი გადახდის უუნაროდ ცნო და ბაზრიდან გავიდა.

უკვე ერთ წელზე მეტია რაც პროდუქციის მუდმივი დეფიციტია სუპერმარკეტების ქსელ ,,ფრესკოშიც”. მართალია კომპანიას ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით ჯერ განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა მის ყველა ქსელში უკვე წელიწადზე მეტია, რაც დახლები ნახევრად ცარიელია. კულუარული ინფორმაციით, კომპანიას მართლაც აქვს გარკვეული პრობლემები. როგორც ჩვენთან საუბარში “ფრესკოს” ერთ-ერთი ყოფილი თანამშრომელი განმარტავს, საკმაოდ დიდი ხანია რაც სუპერმარკეტების ქსელი დიდწილად საკუთარი მზა კერძების რეალიზაციით ცდილობს თავის გატანას.

როგორც არსებული სიტუაციიდან ჩანს ,,ფრესკოშიც” დაახლოებით იგივე პრობლემებია, რაც ზემოაღნიშნულ სუპერმარკეტის სხვადასხვა ქსელში. შესაბამისად, საინტერესოა, ხომ არ დგას ისიც გაკოტრების საფრთხის წინაშე. ხომ არ შეუმცირდათ მომხმარებელი ისე, რომ ვეღარ ახერხებენ სრულფასოვნად ოპერირებას. ხომ არ მარცხდებიან კონკურენტულ ბრძოლაში და ,,კარფურის”, ,,გუდვილის” და სხვა მსხვილი სუპერმარკეტების ქსელის საკმაო გაძლიერებამ ხომ არ უბიძგა ,,ფრესკოს” ბაზრის დატოვებისკენ. მით უფრო, თუ გავიხსენებთ, ,,ფრესკოს” მიმართ გაჟღერებულ არაერთ ბრალდებას და მისი თანამშრომლების პროტესტს, როდესაც კომპანიას რთულ სამუშაო პირობებსა და უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. საუბარი იყო გასახდელებში უკანონოდ დამონტაჟებულ სათვალთვალო ვიდეოკამერებზე და 12 საათიან სამუშაო გრაფიკზე, რაც შრომის კოდექსის აშკარა დარღვევაა. საზოგადოების მიერ არაერთხელ გაშარჟებული ,,ჰიმნის” თემა და სხვა უამრავი საკითხი, რამაც ,,ფრესკოს” მიმართ მოსახლეობაში საკმაოდ დიდი ნეგატივი გააჩინა.

ჩვენ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება ვცადეთ ,,ფრესკოში” და დავინტერესდით თუ რამ განაპირობა ქსელში პროდუქციის მუდმივი დეფიციტი. ამავდროულად, გვაინტერესებდა ხომ არ აქვს კომპანიას სერიოზული ფინანსური დავალიანებები, თუმცა, არაერთი, მცდელობის მიუხედავად ,,ფრესკოს” მარკეტინგის ხელმძღვანელთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. იგი ან ჩვენს ზარს არ პასუხობდა, ან ტელეფონს გვითიშავდა.

წყარო:bfm.ge

ხილისგან დამზადებულ პროდუქტებზე ახალი რეგლამენტი მიიღეს

საქართველოს მთავრობამ „ხილის წვენის და ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი მიიღო. რეგლამენტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ევროკომისიის ვალდებულებისა და CODEX ALIMENTARIUS-ის მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავდა. ინფორმაცია სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება.

უწყების ცნობით, რეგლამენტი მიზნად ისახავს ხილის წვენის, ხილის ნექტარის, ხილფაფის, ხილის კონცენტრირებული წვენის და ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა მსგავსი პროდუქტებისათვის წარმოების, გადამუშავების და დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას.

რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს ამ პროდუქტების ბაზარზე განთავსების პირობების შესახებაც, ასევე აკონკრეტებს მარკირებისა და ეტიკეტირების შესახებ ბიზნესოპერატორის ვალდებულებებს.
მაგალითად, რეგლამენტის თანახმად, თუ ხილის ნექტარში შაქარი ბუნებრივად არსებობს, ეტიკეტზე უნდა განთავსდეს ინფორმაცია: „შაქრის გარეშე“ ან/და „დამატკბობელის გარეშე“ ან „შაქრის ბუნებრივი შემცველობით“…

ახალი დადგენილება ძალაში 2018 წლის 1 ივლისიდან შევა.

საწვავის ფასი კატასტროფულად გაიზარდა

ლარის რეკორდული გაუფასურების შემდეგ საწვავის ფასმაც რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, საწვავი 60 თეთრით გაძვირდა.

საწვავის რეკორდულ ფასს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა ასოციაციაში ორ ფაქტორს – საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდასა და ლარის გაუფასურებას უკავშირებენ.

ლარის პერმანენტული გაუფასურების ფონზე ნავთობკომპანიების პროგნოზი დამაიმედებელი არ არის.

მთავრობის წევრები მცურავი კურსის მახასიათებლებზე საუბრობენ და ინფლაციის საგანგაშო ნიშნულის შემთხვევაში, ეროვნული ბანკის რეაგირებას ელოდებიან.

საწვავზე ფასის ზრდას ლარის გაუფასურებასთან ერთად ეკონომისტები მთავრობის არასწორ პოლიტიკას უკავშირებენ. ექსპერტების აზრით, ნავთობპროდუქტებზე რეკორდული ფასის დაფიქსირებას ხელი აქციზის გაზრდამაც შეუწყო.

„ანაკლია საერთაშორისო კორპორაციებისთვის კარიბჭე იქნება“

თბილისის „აბრეშუმის გზის ფორუმზე“ ქალაქ ანაკლიისა და სპეციალური ეკონომიკური ზონის პროექტის წარდგენის შემდეგ, „ანაკლია სითის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ქეთი ბოჭორიშვილმა პროექტის უპირატესობებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა.

ბოჭორიშვილის თქმით, ანაკლია განსაკუთრებულად კონკურენტუნარიანი გახდება და იქ ეკოქალაქისა და ე.წ. ჭკვიანი ქალაქის პრინციპები იმოქმედებს.

„აბრეშუმის გზის ფორუმზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რა კონკურენტუნარიანი გარემოებებია „ანაკლია სითიში“. „ანაკლია სითის“ სპეციალური ეკონომიკური სტატუსი გააჩნია, რომელიც კონსტიტუციაშია ჩაწერილი და ეს ჩვენ ახალ კანონმდებლობაზე მუშაობის საშუალებას გვაძლევს, რომელიც განსაკუთრებული ბიზნესრეგულაციებით იქნება შემოფარგლული. ანაკლია ღრმაწყლოვანი პორტის მიმდებარე ტერიტორიაა, რომელიც განსაკუთრებულად კონკურენტუნარიანი იქნება და სხვა დონის კომპანიების მოზიდვის საშუალება გვექნება. თავდაპირველად ჩვენ 400 ჰექტარზე განვითარებას ვაპირებთ, საბოლოო ჯამში კი 2 000 ჰექტარის. პირველ ფაზაზე ინდუსტრიულ- ლოჯისტიკური პაკეტი, შემდგომ კი ყველა ის ელემენტი უნდა განვითარდეს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, აქ ჯანსაღი და თანამედროვე გარემო იყოს. ანაკლიის ინდუსტრიული ზონა ასევე გამოირჩევა იმით, რომ აქ მწვანე ეკონომიკის პრინციპებზე და ეკოქალაქის პრინციპებზე აგებული კონცეფცია იქნება. აქ ე.წ. ჭკვიანი ქალაქის პრინციპები იქნება. ანაკლია საერთაშორისო მულტინაციონალური კომპანიებისა და კორპორაციებისთვის კარიბჭე იქნება, რადგან აქ იქნება როგორც საუკეთესო ინფრასტრუქტურა პორტის, რკინიგზის, გზის აეროპორტთან ინტეგრირებული, მეორე მხრივ, ბიზნესგარემოსთან ერთი ფანჯრის პრინციპით ყველა სერვისი ნაკლები ბიუროკრატიით აღჭურვილი იქნება. პორტის მშენებლობა წლის ბოლოს იწყება და 2021 წელს, როდესაც პორტის პირველი ფაზა დასრულდება, ინდუსტრიული ზონის პირველი ფაზაც გამართულ მდგომარეობაში იქნება. ანაკლია უნიკალური ადგილია და საერთაშორისო კომპანიებმა რეგიონისთვის დისტრიბუციის ჰაბად უნდა გამოიყენონ. ნელ-ნელა ეს ადგილი მწარმოებლებისთვისაც ხელსაყრელ ადგილად გადაიქცევა“, – აღნიშნა ბოჭორიშვილმა.

ქეთი ბოჭორიშვილის განმარტებით, „აბრეშუმის გზის ფორუმზე“ „ანაკლია სითის“ მიმართ დაინტერესება დიდია.

„ამ ფორუმზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანპორტზე და ქალაქზე საკმაოდ დიდი ინტერესია როგორც პოლიტიკური ლიდერების მთავარ მოხსენებებში, ასევე კერძო სექტორისაგან. ეს პროექტი შესაძლებლობას ყველა მიმართულებას სთავაზობს, როგორც ლოჯისტიკურ, სატრანსპორტო და გადამზიდავ კომპანიებს, ასევე ეს ქალაქი შესაძლებლობას უძრავი ქონების კომპანიებს და ფინანსურ ცენტრებს სთავაზობს. შესაბამისად, მაღალია ინტერესი და ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა გვაქვს“, – აღნიშნა ბოჭორიშვილმა.

წყარო:1tv.ge

ეროვნული ბანკი მოსახლეობას აფრთხილებს

საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოსახლეობას, განსაკუთრებული სიფრთხილით მიუდგნენ ისეთ კომპანიებთან ურთიერთობას, რომლებიც მათ სთავაზობენ საკუთარი სახსრების დაბანდებას მაღალი რისკის შემცველ ფინანსურ ინსტრუმენტებში.

აღნიშნული ეხება იმ კომპანიებსაც, რომლებიც მოსახლეობას სთავაზობენ ელექტრონულ სავალუტო ბაზრებზე (FOREX) საკუთარი სახსრების დაბანდებასა და უცხოური ვალუტით ვაჭრობას.

ასეთი კომპანიები, შეიძლება მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის მიზნით, ორგანიზაციის დასახელებაში იყენებდნენ ტერმინებს “საფინანსო”, “საბროკერო”, “საინვესტიციო” ა.შ. რაც ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ ეს კომპანია არის საფინანსო სექტორის ლიცენზირებული წარმომადგენელი და ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული. საქართველოს კანონმდებლობით, ე.წ. FOREX პლატფორმაზე მოვაჭრე შუამავლები, ამ ეტაპზე არ რეგულირდებიან ეროვნული ბანკის მიერ.

ნებისმიერი პირის უფლებაა, მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახსრების განკარგვის შესახებ. თუმცა სამომავლოდ, დაბანდებული თანხების დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ მოსახლეობას, რომ თანხების ინვესტირებისას მიიღონ მხოლოდ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება.

ლილოში ქარის ელექტროსადგურის აშენება იგეგმება

ლილოში შესაძლოა ქარის ელექტროსადგური აშენდეს.
BGEO ჯგუფის შვილობილმა „კავკასიის ქარის კომპანიამ” სახელმწიფოსგან დიდ ლილოში მდებარე 31 395 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი უკვე შეიძინა. ქონებაში კომპანიამ 76 000 ლარი უნდა გადაიხადოს.

„კავკასიის ქარის კომპანია” საქართველოში ქარის სადგურის აშენებას 7 ლოკაციაზე გეგმავს. ამ მიზნით, კომპანიამ მცხეთასა და თერჯოლაში მიწის ნაკვეთები უკვე შეიძინა.

განახლებადი ენერგიის სადგურებში 1 მგვტ-ზე საშუალო ინვესტიცია 1-1.5 მლნ დოლარს შეადგენს.

აღსანიშნავია, რომ #BGEO ჯგუფი მზის ელექტროსადგურების აშენებასაც გეგმავს.

წყარო: GBC.ge – ბიზნესი და ეკონომიკა

ლიმონათის 4 მწარმოებელ ქარხანას საწარმოო პროცესი შეუჩერდა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის სპეციალისტები უალკოჰოლო სასმელების საწარმოებში ინსპექტირებას ატარებენ. მოწმდება საწარმოს სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, საწარმოო პროცესი, არომატიზატორების ვარგისიანობა, შესაფუთი მასალა და ტარა, ასევე პერსონალის ჰიგიენა.  სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება როგორც მცირე, ,აგრეთვე მსხვილ წარმოებებში. საწარმოების ნაწილი დადგენილ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, თუმცა, შემოწმების პროცესში გამოვლინდა სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევის ფაქტები და სხვა კრიტიკული შეუსაბამობები, რის გამოც თბილისში მოქმედ მცირე წარმოებებს –  შპს “ვივოს”  და  შპს „ტექნოპლასტი 2010″ -ს   შეუჩერდა  საწარმოო პროცესი.

მიმდინარე წელს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით,  უალკოჰოლო სასმელების საწარმოებში 37 ინსპექტირება განახორციელა. ეტიკეტირების წესის დარღვევის და არაკრიტიკული შეუსაბამობების   გამო  დაჯარიმდა 9 ბიზნესოპერატორი, მათ შორის,   კრიტიკული შეუსაბამობების გამო  საწარმოო პროცესი შეუჩერდა და დაჯარიმდა  4  ბიზნესოპერატორი – შპს VIVA (თბილისი), შპს „ბარა-ბუ” (რუსთავი), ი/მ კობა მირველაშვილი (გურჯაანის რაიონი), შპს „ტექნოპლასტი 2010″ (თბილისი). სააგენტო განაგრძობს უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებლების შემოწმებას.

სხვადასხვა