100-ქულიანი სისტემის ამოქმედებასთან ერთად, დაიწყო მუშობა ჭკვიანი კამერების სისტემამაც.

საორგანიზაციო ღონისძიებების კოორდინირებულად წარმართვისთვის შსს-სა და რეგიონების თვითმმართველ ერთეულებს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  ხელმოწერამდე ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის თნამშრომლებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს პროექტის ძირითადი მიზანი, დანიშნულება და მოსალოდნელი შედეგები გააცნეს. განიხილეს ერთობლივად განსახორციელებელი ღონისძიებები. ხელისუფლების წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ეს სისტემა უზრუნვეყოფს დანასაულის პრევენციას, საგზაო მოძრაობის დარეგულირებას და რა თქმა უნდა, უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

 

კომენტარები
Загрузка...