საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის თავმჯდომარემ, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა – გიორგი თევზაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო.

გიორგი თევზაძე: 

,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი და მისი წარმომადგენელი, ელზა ლეშკაშელი მონაწილეობას მიიღებს “ადვოკატთა შესახებ” კანონსა და იურიდიულ პროფესიასთან დაკავშირებით მომუშავე ჯგუფში”.

კომენტარები
Загрузка...

დატოვე პასუხი